Velký věkový rozdíl

V moderním světě se názory na vztahy v páru staly demokratičtějšími než dříve. Ačkoli většina manželů patří do stejné generace (rozdíl ve věku 10 let nebo méně), jen málo lidí bude překvapeno velkým rozdílem ve věku páru. Toto téma má stálý veřejný zájem a je často diskutováno v okruhu psychologů, v časopisech a na přednáškách.

Ohlédnutí

Jen před několika stoletími byl poměr párů z jedné generace k generaci s rozdílem ve věku 20 let a více přesně opačný oproti současné situaci.

Sňatky byly považovány za normu, v níž se manžel mohl vdát své ženě za otce a někdy i jako dědeček. Stalo se, že rozdíl ve věku 30 let!

Byla považována za velkou zodpovědnost za podporu rodiny, takže teprve poté, co člověk prožil slušný život, získal určitý kapitál a pověst ve společnosti, rozhodl se oženit. V této situaci byla volba ve prospěch mladých nevěst, které mohou porodit zdravé děti.

Při výběru manžela či manželky se v první řadě necítili na slučitelnost rozdílu věku, ale na důslednost a postavení ženicha, jakož i na krásu, zdraví a šetrnost nevěsty.

Pozitivní aspekty

Co si pro sebe najdou páry, nerovnoměrné z hlediska zralosti? Muži jsou obecně přitahováni krásou,veselosti, mládí dívky.

Na jejím pozadí se člověk cítí zdravější a mladší. Postavení ve společnosti navíc hraje důležitou roli pro každého člověka. Mladá žena může být vnímána jako druh trofeje, stavová chuť jejího manžela.

Na druhé straně, ve zralých společnících dívek přitahují intelekt, životní zkušenosti, finanční nezávislost. Psychologové se domnívají, že ve své vyvolené žena může podvědomě vidět obraz otce, zejména když je rozdíl ve věku 30 let. Takový přenos rolí je však možný s menší věkovou vzdáleností.

Zdá se, že unie by měla být dokonalá vzhledem k tomu, že se partneři vzájemně doplňují. Krása a inteligence, zralost a jistá lehkovážnost mládeže, zkušeností a snů - společně vytvářejí vynikající obraz.

Ne všechno je však tak jednoduché, existují úskalí, která mohou na první pohled zničit krásnou budoucnost.

Útesy pod vodou

\ t

Proč jsou dnes tito protivníci, kteří mají rozdíl ve věku 20 let a více, tendenci být spolu? Psychologové se snaží zvážit hluboké motivy takové volby.

Pokud se zralý muž snaží najít pro sebe jen mladou dívku, může být přítomen jeden nebo několik postranních motivů:

  • soutěží se svými přáteli (jejichž mladší přítelkyně je vítězem, silnější muž);
  • je infantilní člověk, chce spojit život se svým mladším společníkem a doufat, že bude ve všem pod jeho kontrolou (pokud rozdíl v10 let a více je pro ženu těžké postavit se proti jejímu názoru na přání svého manžela);
  • partner si chce vytvořit dokonalý obraz pro sebe, znovu zvolit vyvoleného;
  • na pozadí mladé ženy vypadá zralý manžel mladší a zdravější.

Stejné motivy mohou být přítomny u žen. V našich dnech se sňatky, v nichž je žena mnohem starší než její vyvolená, stávají častějšími.

Nepřátelé mohou říci, že milenec hraje roli syna nebo gigolo, používá partnera pro žoldnéřské motivy. Žena je obvykle obviněna z infantilismu, touhy po omlazení na úkor vyvoleného, ​​aby zakryla známky stárnutí.

Pro tyto páry je obtížné zůstat dlouho spolu. Manželé mohou na jedné straně čelit skutečnosti, že manželka nemůže svému mladému manželovi porodit syna nebo dceru, a na druhou stranu bude mít žena pocit, že je stále více znepokojena tím, že postupně ztrácí svou přitažlivost.

Manžel se může obávat, že bude opuštěn, a může se stát velmi žárlivým, podezřelým a dokonce hysterickým. Situaci ještě zhoršují šikmé pohledy na soucitné kamarádky a kolegy a žíravé poznámky příbuzných.

Co se stane, když pár zcela nepochopí postranní motivy, které jsou ve vztahu přítomny?

Samozřejmě není možné rehabilitovat jinou. Je také nemožné nekonečně zvyšovat sebeúctu na úkor partnera. Mladý manžel může obviňovat svého manžela za to, že s ní netančí a nepotkal se s ní, a její manžel se může neúspěšně pokusit znovu vychovávat svou ženu a neustále ji učit „dobrému rozumu“.považovat to za větrné.

Psychologicky zralý muž nebo žena budou pohodlnější a zajímavější, pokud rozdíl ve věku je kratší než 6 let - pak pár má více společných témat pro komunikaci, bližší životní pozici vzhledem k jejich příslušnosti k jedné generaci.

Sexuální pozadí

Vrcholy pohlavní aktivity mužů a žen se vyskytují v různých letech. Muži jsou nejaktivnější ve věku 19-22 let, ženy ve věku 28-30 let. Starší ženy si nevědomky vybírají mladé a aktivní kluky.

Výsledkem je 6letý věkový rozdíl - ideální z hlediska sexuálního temperamentu. Mladé dívky a zralí muži se také mohou shodovat v sexuálních požadavcích, protože potřeby partnera nejsou velké a její vyvolený již prošel vrcholem své činnosti. Musíte pochopit, že časem mohou vznikat problémy v ložnici manželů, když žena dosáhne své zralosti.

Slučitelnost s ohledem na věkový rozdíl závisí nejen na sexuálních apetitech, nýbrž na vztahu mezi nimi.

Pouze s upřímnou touhou dát, a nejen dostávat, investovat energii do vztahu, naslouchat a rozumět partnerovi, jsou možné dlouhodobé šťastné vztahy.

Jakmile začnou ve vztazích dominovat sobecké motivy a manipulační strategie, budoucnost páru bude ohrožena.

Věci, které je třeba pamatovat na udržení vztahů

Aby si partneři náležející k různým generacím mohli dlouhodobě udržet svůj vztah, je to v prvé řadě nezbytnédůvěřovat a ne poslouchat kritiky. Je nutné vyřezávat štěstí vlastníma rukama. Zde je několik tipů, jak udržet vztah s věkovým rozdílem.

1. Nestarejte se o čísla

Je třeba zapomenout na čísla a chovat se přiměřeně situaci. Někdy se 20letá dívka může chovat docela dozrávaně. Kouzlo vztahů je v osobnosti partnerů, jejich světonázor tady a teď.

2. Uznávají, že zvolený patří do jiné generace

V situaci, kdy je rozdíl ve věku 20 let, nelze vyloučit skutečnost, že partneři patří do různých generací s vlastní duševní charakteristikou. Vyrůstající v různých časech, na konkrétních filmech, v různých politických epochách, manželé a manželky mají hluboké psychologické rozdíly, které si musí být alespoň vědomi.

Kdo je předem varován, je předvídán. Pochopení rozdílů umožňuje párům v lásce přizpůsobit se navzájem.

3. Najít společné zájmy

Pokud jsou muž a žena po dlouhou dobu spolu, pak jsou drženi společných zájmů. Je nutné pochopit, co spojuje pár, soustředit se na komunitu názorů a koníčků, rally, zapomínat na pomluvy o špatných přáních.

4. Boj o vztah

Velký věkový rozdíl vede k tomu, že se ptáte, jaké jsou motivy páru. Stojí za to se střízlivě podívat na situaci, analyzovat své pocity a myšlenky. Je-li náklonnost náklonu založena pouze na skutečnosti, že člověk je bohatý, poskytuje zadní část, je pro něj nespravedlivé pokračovatspojení

Dříve nebo později se situace vymkne kontrole, tajemství bude odhaleno. Pokud jsou myšlenky čisté a pocity jsou opravdu silné, měli byste vynaložit veškeré úsilí na záchranu lásky.

5. Vyhledejte podporu

Je mnohem snazší udržovat vztahy, pokud jsou manželé podporováni blízkými lidmi - přáteli a příbuznými. Pokud najdete ty stejně smýšlející lidi, kteří se budou chovat s pochopením skutečnosti, že milenci mají významný věkový rozdíl, je mnohem snazší vydržet hrozící krize a domácí konflikty.

6. Zachovat si důvěru

Bez víry ve vlastní sílu a vysokou sebeúctu je snadné se vzdát, když se objeví první napětí. Nenechte se stydět, že partner je mnohem starší nebo mladší. Tak vznikl život a srdce diktuje, což znamená, že volba je oprávněná.

Existuje mnoho způsobů, jak udržet lásku tam, kde se různé generace spojily ve dvojici.

S největší pravděpodobností bude po určitou dobu docela těžké odolat veřejnému mínění a vyhladit vnitřní drsnost v komunikaci s vyvolenými. Ale láska funguje divy, upřímné pocity překonají všechny překážky!